Zakaz używania telefonów na przejściach dla pieszych uchwalony przez Sejm

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym – jedną z wprowadzonych nowości jest zakaz używania telefonów na przejściach dla pieszych.