Ta szkoła dla mechaników to…

Ta szkoła dla mechaników to taka okuratna jak te terapie olkoholowe. Zero pojęcia o przerwach między rozruszaniem, plus na światłach włączonych… On prezydentem chciał być, śmiechu warte…
#patostreamy #suchodolski #kononowicz #mexicano #motoryzacja