Mireczki wyklepie się?…

Mireczki wyklepie się? Pierwsza kolizja w życiu i to z mojej winy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#mechanikasamochodowa #niewiemjaktootagowac #logikaniebieskichpaskow #motoryzacja #octavia