Czy wobec takiej sytuacji…

Czy wobec takiej sytuacji można podciągnąć kogoś do odpowiedzialnosci za szkode? (teren przyległy do terenu budowy) #prawo #motoryzacja #samochody #budownictwo