Cwaniak w Skodzie spycha pieszych na drodze pieszo-rowerowej – PO8H602, Poznań.

Kierujący skodą za nic ma innych.